TỔNG THƯỞNG 100 TRIỆU VNĐ MỖI VÒNG ĐẤU ON DAFABET!

Thời gian: 18/10 - 18/12/2022 (GMT+8)

 • 1 DỰ ĐOÁN GỬI DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU Ở MỖI VÒNG ĐẤU
 • 2 GỬI DỰ ĐOÁN NHẬP TÊN ĐĂNG NHẬP DAFANEWS ĐỂ XÁC NHẬN THAM GIA.CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?NHẤN ĐÂY ĐỂ MỞ T.KHOẢN
 • 3 NẠP TIỀN VÀ ĐẶT CƯỢC NẠP TIỀN VÀ ĐẶT CƯỢC TỐI THIỂU 2.000.000 VNĐ MỖI VÒNG ĐẤU ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG ON DAFABET

VÒNG ĐẤU

 • VÒNG 1
 • VÒNG 2
 • VÒNG 3
 • 1/8
 • T.KẾT
 • B.KẾT
 • HẠNG 3
 • C.KẾT
 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖI TRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖI TRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖITRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖITRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖITRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖI TRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖI TRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖI TRẬN ĐẤU

 • NGÀY (GMT +8) ĐỘI 1 1X2ĐỘI 2
  21/11 SEN NET
  21/11 ENG IRA
  22/11 QAT ECU
  22/11 USA WAL
  22/11 ARG SAU
  22/11 DEN TUN
  23/11 MEX POL
  23/11 FRA AUS
  23/11 MOR CRO
  23/11 GER JAP
  24/11 SPA COS
  24/11 BEL CAN
  24/11 SWI CAM
  24/11 URU KOR
  25/11 POR GHA
  25/11 BRA SER
 • NGÀY (GMT +8) ĐỘI 1 1X2ĐỘI 2
  25/11 WAL IRA
  25/11 QAT SEN
  26/11 NET ECU
  26/11 ENG USA
  26/11 TUN AUS
  26/11 POL SAU
  27/11 FRA DEN
  27/11 ARG MEX
  27/11 JAP COS
  27/11 BEL MOR
  28/11 CRO CAN
  28/11 SPA GER
  28/11 CAM SER
  28/11 KOR GHA
  29/11 BRA SWI
  29/11 POR URU
 • NGÀY (GMT +8) ĐỘI 1 1X2ĐỘI 2
  29/11 ECU SEN
  29/11 NET QAT
  30/11 IRA USA
  30/11 WAL ENG
  30/11 TUN FRA
  30/11 AUS DEN
  1/12 POL ARG
  1/12 SAU MEX
  1/12 CRO BEL
  1/12 CAN MOR
  2/12 JAP SPA
  2/12 COS GER
  2/12 KOR POR
  2/12 GHA URU
  3/12 SER SWI
  3/12 CAM BRA
 • NGÀY (GMT +8) ĐỘI 1 1X2ĐỘI 2
  3/12 TBD TBD
  4/12 TBD TBD
  4/12 TBD TBD
  5/12 TBD TBD
  5/12 TBD TBD
  6/12 TBD TBD
  6/12 TBD TBD
  7/12 TBD TBD
 • NGÀY (GMT +8) ĐỘI 1 1X2ĐỘI 2
  9/12 TBD TBD
  10/12 TBD TBD
  10/12 TBD TBD
  11/12 TBD TBD
 • NGÀY (GMT +8) ĐỘI 1 1X2ĐỘI 2
  14/12 TBD TBD
  15/12 TBD TBD
 • NGÀY (GMT +8) ĐỘI 1 1X2ĐỘI 2
  17/12 TBD TBD
 • NGÀY (GMT +8) ĐỘI 1 1X2ĐỘI 2
  18/12 TBD TBD
 • DỰ ĐOÁN VÒNG 1

 • DỰ ĐOÁN VÒNG 2

 • DỰ ĐOÁN VÒNG 3

 • DỰ ĐOÁN VÒNG 1/8

 • DỰ ĐOÁN T.KẾT

 • DỰ ĐOÁN B.KẾT

 • DỰ ĐOÁN HẠNG 3

 • DỰ ĐOÁN C.KẾT

 • VÒNG 1
 • VÒNG 2
 • VÒNG 3
 • 1/8
 • T.KẾT
 • B.KẾT
 • HẠNG 3
 • C.KẾT
 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖI TRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖI TRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖITRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖITRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖITRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖI TRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖI TRẬN ĐẤU

 • DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ (1X2) MỖI TRẬN ĐẤU

HÃY HOÀN TẤT CÁC DỰ ĐOÁN TRƯỚC KHI NHẤN GỬI.

CÁM ƠN BẠN ĐÃ GỬI DỰ ĐOÁN VÒNG ĐẤU NÀY.

HÃY KIỂM TRA EMAIL ĐỂ XEM LỰA CHỌN DỰ ĐOÁN CỦA BẠN.HÃY NẠP TIỀN TỪ 2.000.000 VNĐ VÀ ĐẶT CƯỢC TỪ 2.000.000 VNĐ TRONG VÒNG ĐẤU NÀY ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG.

TỚI THỂ THAO DAFA ❯ ❯

NHẬP TÊN ĐĂNG NHẬP DAFANEWS VÀ EMAIL CỦA BẠN ĐỂ XÁC NHẬN THAM GIA DỰ ĐOÁN.

GỬI TÊN ĐĂNG NHẬP DAFANEWS ĐỂ XÁC NHẬN THAM GIA.

CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?NHẤN ĐÂY ĐỂ MỞ T.KHOẢN

 • NGÀY (GMT +8) ĐỘI 1 1X2ĐỘI 2
  21/11 SEN NET
  21/11 ENG IRA
  22/11 QAT ECU
  22/11 USA WAL
  22/11 ARG SAU
  22/11 DEN TUN
  23/11 MEX POL
  23/11 FRA AUS
  23/11 MOR CRO
  23/11 GER JAP
  24/11 SPA COS
  24/11 BEL CAN
  24/11 SWI CAM
  24/11 URU KOR
  25/11 POR GHA
  25/11 BRA SER
 • NGÀY (GMT +8) ĐỘI 1 1X2ĐỘI 2
  25/11 WAL IRA
  25/11 QAT SEN
  26/11 NET ECU
  26/11 ENG USA
  26/11 TUN AUS
  26/11 POL SAU
  27/11 FRA DEN
  27/11 ARG MEX
  27/11 JAP COS
  27/11 BEL MOR
  28/11 CRO CAN
  28/11 SPA GER
  28/11CAM SER
  28/11 KOR GHA
  29/11 BRA SWI
  29/11 POR URU
 • NGÀY (GMT +8) ĐỘI 1 1X2ĐỘI 2
  29/11 ECU SEN
  29/11 NET QAT
  30/11 IRA USA
  30/11 WAL ENG
  30/11 TUN FRA
  30/11 AUS DEN
  1/12 POL ARG
  1/12 SAU MEX
  1/12 CRO BEL
  1/12 CRO MOR
  2/12 JAP SPA
  2/12 COS GER
  2/12 KOR POR
  2/12 GHA URU
  3/12 SER SWI
  3/12 CAM BRA
 • NGÀY (GMT +8) ĐỘI 1 1X2ĐỘI 2
  3/12 TBD TBD
  4/12 TBD TBD
  4/12 TBD TBD
  5/12 TBD TBD
  5/12 TBD TBD
  6/12 TBD TBD
  6/12 TBD TBD
  7/12 TBD TBD
 • NGÀY (GMT +8) ĐỘI 1 H SCOREA SCOREĐỘI 2
  9/12 Đội1Đội2
  10/12 Đội1Đội2
  10/12 Đội1Đội2
  11/12 Đội1Đội2

B.KẾT 14/12


TEAM A

VS

TEAM B


B.KẾT 15/12


TEAM A

VS

TEAM B


HẠNG 3 17/12


TEAM A

VS

TEAM B


C.KẾT 18/12


TEAM A

VS

TEAM B

TRƯỚC KHI VÒNG ĐẤU KẾT THÚC

DỰ ĐOÁN NGAY!

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

 • 1. Khuyến mãi này chỉ dành cho người chơi có tài khoản thật tại Dafanews.

 • 2. Thời gian khuyến mãi: 18/10 - 18/12/2022 (GMT+8).

 • 3. Để hợp lệ, người chơi cần gửi dự đoán trước thời gian diễn ra mỗi vòng đấu của World Cup.

 • 4. Để đủ điều kiện nhận thưởng, người chơi cần nạp tiền tổng cộng tối thiểu 2.000.000 VNĐ Thể Thao OW hoặc Thể Thao Dafa, và đặt cược tổng cộng tối thiểu 2.000.000 VNĐ tại các trận World Cup ở sản phẩm thể thao đó trong mỗi vòng đấu mà người chơi gửi dự đoán. Kèo hợp lệ: có tỷ lệ cược từ 1.50 DEC trở lên trong thời gian khuyến mãi. Phí ngân hàng và các khoản chuyển quỹ sẽ không được tính là hợp lệ cho khuyến mãi.

 • 5. Mỗi người chơi chỉ được tính 1 phiếu dự đoán hợp lệ trong mỗi vòng đấu.

 • 6. Trong trường hợp người chơi gửi nhiều phiếu dự đoán, phiếu dự đoán hợp lệ gửi sau cùng sẽ được tính.

 • 7. Người chơi sẽ nhận Tiền Thưởng nếu có nhiều dự đoán chính xác nhất trong mỗi vòng đấu.

 • 8. Mỗi vòng đấu World Cup sẽ có Tổng Thưởng 100.000.000 VNĐ được chia đều cho những người chơi hợp lệ có số lượng dự đoán chính xác nhiều nhất.

 • 9. Tiền Thưởng sẽ được cộng vào Ví Thể Thao OW hoặc Thể Thao Dafa cho những người chơi chiến thắng.

 • 10. Tiền thưởng của khuyến mãi này có yêu cầu đặt cược 1 lần, tại tỷ lệ 1.50 DEC trở lên để có thể rút tiền.

 • 11. Cược hòa, vô hiệu, hoàn tiền; cược đổi tiền mặt & cược Jackpot tại Thể thao OW; cược thanh toán sớm, cược ESPORTS, Thể thao Fantasy, Lotto trực tuyến, Live Lottery và cược Thể thao ảo (như bên dưới) tại Thể thao Dafa sẽ không được tính cho yêu cầu đặt cược của tiền thưởng.

 • 12. Điều kiện & Điều khoản chung được áp dụng.

  VÒNG ĐẤU THỜI GIAN (GMT+8) LOẠI DỰ ĐOÁN
  VÒNG 1 21 - 25/11/2022 1x2
  VÒNG 2 25 - 29/11/2022 1x2
  VÒNG 3 29/11 - 3/12/2022 1x2
  1/8 3 - 7/12/2022 Tỷ Số (sau 90 phút chính thức)
  T.KẾT 9 - 11/12/2022 Tỷ Số (sau 90 phút chính thức)
  B.KẾT 14 - 15/12/2022 Tỷ Số (sau 90 phút chính thức)
  HẠNG 3 17/12/2022 Tỷ Số (sau 90 phút chính thức)
  C.KẾT 18/12/2022 Tỷ Số (sau 90 phút chính thức)
  Betradar Virtuals
  eSports (Pinnacle)
  eSportsBull
  Fantasy Sports
  Vir2uals
  Kiron
  LEAP Games
  Live Lottery